Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θέλουμε να σας ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ). Συγκεκριμένα, η Wizy έχει αναλάβει τη δημιουργία της νέας ιστοσελίδας για το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), το οποίο υπάγεται ως ανεξάρτητη μονάδα στο ΕΣΥΠ.

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.)

Το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (National Quality Infrastructure System) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και αποτελεί την ανώτερη αρχή της ποιότητας στη χώρα μας.

Σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο λειτουργεί αυτοτελώς, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στόχος του ΕΣΥΠ είναι η προώθηση και η ανάπτυξη των υποδομών ποιότητας.

Σημειωτέον πως το ΕΣΥΠ περιλαμβάνει ως αυτοτελείς λειτουργικές μονάδες με διαχειριστική, οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας ΕΙΜ, το οποίο αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα ποιότητας του ΕΣΥΠ από το 2013, είναι ο Εθνικός Φορέας Μετρολογίας της Ελλάδος και Σύμβουλος της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα μετρολογίας και μετρήσεων.

Ο βασικός σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας αφορούν:

  • Την υλοποίηση των βασικών και παράγωγων μονάδων μέτρησης του διεθνούς συστήματος μονάδων (S.I.) με την τήρηση των αντίστοιχων προτύπων και διατάξεων
  • την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών μέτρησης
  • την υποστήριξη του εθνικού μετρολογικού συστήματος της χώρας
  • τη λειτουργία εργαστηρίων διακρίβωσης και η έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης
  • τη διάδοση της μετρολογίας και της μετρολογικής γνώσης
  • την ανάπτυξη και διάθεση υλικών αναφοράς
  • και την εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς μετρολογίας.

Να τονίσουμε επίσης πως οι υπηρεσίες που παρέχει το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι:

  1. Υπηρεσίες διακρίβωσης μετρολογικού εξοπλισμού
  2. Υπηρεσίες μετρήσεων για την έγκριση τύπου εξοπλισμού μετρήσεων
  3. Υπηρεσίες μετρολογικής υποστήριξης.

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το έργο που επιτελεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρούμε πως είναι μεγάλη τιμή για τη Wizy να αναλάβει την ανακατασκευή της ιστοσελίδας του ΕΙΜ.

Πέραν όμως της ιδιαίτερης τιμής, η συνεργασία αυτή συνεπάγεται και μεγάλη ευθύνη, καθώς, όπως είναι κατανοητό, η σελίδα του ΕΙΜ πρέπει να διαθέτει responsive σχεδίαση, να εμφανίζεται και στην ελληνική και στην αγγλική, να συμμορφώνεται με τον κανονισμό GDPR, να ικανοποιεί στο σύνολο των σελίδων το διεθνές πρότυπο WCAG και να καλύπτει άλλες τόσες σημαντικές προδιαγραφές, τις οποίες μόνο ένας κατασκευαστής ιστοσελίδων, όπως η Wizy, μπορεί να αναλάβει.


Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε κι εσείς να δημιουργήσετε τη δική σας ιστοσελίδα ή να ανακατασκευάσετε την ήδη υπάρχουσα, η Wizy είναι στη διάθεσή σας! Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιον τρόπο επιθυμείτε, προκειμένου να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Σας συνιστούμε επίσης να μας ακολουθήσετε στα social media Facebook, Instagram, Twitter & Linkedin, έτσι ώστε να μείνετε συντονισμένοι και να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!