Η κατασκευή μιας ιστοσελίδας βοηθά μια επιχείρηση να εδραιωθεί στον διαδικτυακό κόσμο. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν είναι ικανό να επιφέρει την ζητούμενη ανάδειξη  ενός brand μέσα στον ανταγωνισμό. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και ο άκρατος ανταγωνισμός έχουν καταστήσει απαραίτητο για κάθε επιχείρηση να αξιοποιεί ενεργά στρατηγικές digital marketing με σκοπό να προωθηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, το content marketing και το social media marketing αναδεικνύονται σε δύο από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη μιας δυναμικής διαδικτυακής παρουσίας, γεγονός που τα καθιστά κεντρικά στοιχεία σε κάθε content strategy. Πώς όμως συνδέονται οι δύο αυτές έννοιες και πως ακριβώς οργανώνεται το content strategy;

Content marketing & social media marketing

Το content marketing και το social media marketing αποτελούν δύο εξαιρετικά δημοφιλείς μορφές του digital marketing, οι οποίες εστιάζουν στη δημιουργία και δημοσίευση περιεχομένου. Αν και παρουσιάζουν πληθώρα κοινών χαρακτηριστικών, πρέπει να τονιστεί ότι διαφοροποιούνται σημαντικά σε πολλούς τομείς.

Το content marketing βασίζεται στην ιδέα ότι μια επιχείρηση, προκειμένου να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά της, θα πρέπει να αλληλεπιδράσει με τους καταναλωτές της, δηλαδή στους δυνητικούς πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ελκυστικού και ενδιαφέροντος περιεχομένου που σχετίζεται άμεσα με τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της. Μέσω αυτού του περιεχομένου, η επιχείρηση καθιστά την παρουσία της ενεργή και πιο εύκολα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

Το content μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως ενημερωτικά άρθρα στο πλαίσιο ενός blog, επεξηγηματικά βίντεο σε κάποιες δημοφιλείς πλατφόρμες, ebooks, podcasts, online courses κλπ. Σε κάθε περίπτωση, το content marketing δεν αποσκοπεί μόνο στην απλή προώθηση του brand. Αναζητά, κυρίως, να προκαλέσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι όσο περισσότερη πληροφορία προσφέρει μια επιχείρηση στους καταναλωτές με τη μορφή ειδικών γνώσεων και ειδήσεων, τόσο περισσότερο τους «δελεάζει» να αναζητήσουν και να αγοράσουν το προϊόν της.

Βάσει των παραπάνω, μπορεί να γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα του content marketing, δε γίνεται όμως κατανοητή η σύνδεσή του με το social media marketing. Και οι δύο αυτοί τύποι του digital marketing εστιάζουν στη δημοσίευση περιεχομένου. Παρ’ όλα αυτά, το social media marketing διαφέρει στην προσέγγιση με την οποία αυτό επιτυγχάνεται. Πιο συγκεκριμένα, οι δημοσιεύσεις στα social media είναι εν γένει πιο περιεκτικές, πράγμα που σημαίνει πως δεν τροφοδοτούν τους δέκτες με αμέτρητες πληροφορίες για κάποιο θέμα, αλλά αντίθετα, τους κινούν το ενδιαφέρον με μικρού μεγέθους περιεχόμενο, προκειμένου οι ίδιοι να θέλουν να μάθουν περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ολιγόλεπτα βίντεο που μπορεί να δημοσιεύει μια επιχείρηση σε κάποια social media πλατφόρμα, στα οποία συνοψίζει τις υπηρεσίες της. 

Η στενή σύνδεση μεταξύ του content marketing και του social media marketing αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ένα post στα social media μπορεί να λειτουργήσει ως “προθάλαμος” για το περιεχόμενο μιας επαγγελματικής ιστοσελίδας. Συγκεκριμένα, τμήματα των άρθρων που αναρτώνται στο blog μιας επιχείρησης, ως μέρος του content marketing της, συχνά δημοσιεύονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέτοιες δημοσιεύσεις προτρέπουν τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της επιχείρησης, προκειμένου να ανακαλύψουν αναλυτικές πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα.

Συνοπτικά, τόσο το content marketing όσο και το social media marketing μπορεί να φαίνονται ως εύκολοι τρόποι προώθησης μιας επιχείρησης, αλλά δεν είναι απαραίτητα ανεπαρκείς. Μέσω αυτών, η επιχείρηση ενισχύει το brand awareness και βελτιώνει έμμεσα την επικοινωνία με τους πελάτες της, αυξάνοντας το interaction και το engagement του κοινού της. Βέβαια, η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του content strategy που ακολουθεί κάθε επιχείρηση.

Πώς οργανώνεται ένα αποδοτικό ‘content strategy’

Το social media marketing και το content marketing παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αποτελεσματική προώθηση μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Ωστόσο, η στρατηγική που επιλέγει κάθε επιχείρηση να ακολουθήσει είναι εξίσου καθοριστικής σημασίας. Ειδικότερα, το content strategy πρέπει να διαμορφώνεται με προσοχή σε διάφορα επίπεδα, και λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλές παραμέτρους για να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους. 

Αυτές οι παράμετροι, συνοπτικά, περιλαμβάνουν τον καθορισμό του στόχου της επιχείρησης και του αντίστοιχου κοινού του, την ανάλυση του ανταγωνισμού, την επιλογή του κατάλληλου είδους περιεχομένου και την πλατφόρμα δημοσίευσης, καθώς επίσης και τη συνεχή ανάλυση των δεδομένων για τη βελτίωση της στρατηγικής.

Το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική οργάνωση του content strategy είναι ο καθορισμός του target audience, δηλαδή του στόχου κοινού προς το οποίο θα απευθύνεται η επιχείρηση. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση πρέπει να αναζητήσει δημογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία για τους κυρίως αναγνώστες του περιεχομένου της, όπως είναι η ηλικία, τα ενδιαφέροντα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κλπ. Αποκτώντας αυτές τις πληροφορίες, η επιχείρηση μπορεί να κατανοήσει και να διακρίνει καλύτερα ποιο περιεχόμενο θα είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον για το κοινό της.

Στο πλαίσιο του content strategy, μια επιχείρηση πρέπει να ορίσει σαφώς τους στόχους της πριν από τη δημιουργία περιεχομένου. Είναι σημαντικό να καθοριστεί αν ο σκοπός του περιεχομένου είναι απλά να μεταδώσει γνώσεις ή αν επιδιώκει επίσης την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της επιχείρησης (brand awareness) και την προώθησή της στο καταναλωτικό κοινό. 

Εξίσου σημαντικό για ένα επιτυχημένο content strategy είναι επίσης να επιλεγεί τι είδους περιεχόμενο θα δημοσιευτεί, αλλά και που θα διανεμηθεί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως μια επιχείρηση συνίσταται να επιλέξει εξαρχής το αν θα δημοσιεύει άρθρα, βίντεο, εικόνες, case studies ή κάποιο συνδυασμό όλων αυτών. Εν συνεχεία, πρέπει να επιλεχθούν τα distribution channels (κανάλια διανομής) της πληροφορίας, το σημείο, δηλαδή, στο οποίο θα αναρτάται το content αυτό. Τα κανάλια διανομής, όπως είναι σαφές, μπορεί να είναι πάρα πολλά, όπως για παράδειγμα, μια σελίδα-blog στο επίσημο site της επιχείρησης, δεκάδες social media platforms κλπ.

Η επιλογή βέβαια του κατάλληλου content προϋποθέτει ότι η επιχείρηση γνωρίζει τι είδους περιεχόμενο δημοσιεύουν οι ανταγωνιστές της. Αυτό εν ολίγοις σημαίνει πως η κάθε επιχείρηση κατά την οργάνωση του content strategy της, πρέπει να κάνει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να πληροφορηθεί για το content που αναρτάται από τους ανταγωνιστές της ούτως ώστε να μπορέσει να διαφοροποιηθεί, προσφέροντας στους δυνητικούς της πελάτες κάτι μοναδικό! Τέλος, μια ακόμη κρίσιμη μεταβλητή, που πρέπει να λάβει υπόψη της μια επιχείρηση, είναι η ανάλυση των δεδομένων μετά τη δημοσίευση του περιεχομένου. Μέσω αυτής της ανάλυσης προκύπτει το πόσο αποδοτικό είναι το εκάστοτε περιεχόμενο,  δηλαδή το κατά πόσο βοηθά στην επίτευξη των αρχικών στόχων. Μέσω προγραμμάτων ανάλυσης παραμέτρων social media marketing social media KPI’s, η επιχείρηση μπορεί να αξιολογήσει τις επιδόσεις του περιεχομένου της και να αναγνωρίσει τόσο τις επιτυχημένες, όσο και τις ανεπιθύμητες κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά την οργάνωση της στρατηγικής της.

Σύνοψη

Το content marketing και το social media marketing αποτελούν δύο εξαιρετικές μεθόδους προώθησης μιας επιχείρησης, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους καθώς αφορούν στη δημιουργία και δημοσίευση περιεχομένου. Παρ’ όλο που φαίνεται να εξυπηρετούν κοινό στόχο, οι δύο αυτές μέθοδοι δεν πρέπει να συγχέονται και να θεωρούνται ως κάτι αυτοτελές, καθώς διαφέρουν σημαντικά ως προς την προσέγγιση επίτευξης αυτού.

Τόσο το content marketing, όσο και το social media marketing αποτελούν σημαντικό κομμάτι του content strategy, του σχεδίου δηλαδή που ακολουθεί μια επιχείρηση όταν επιθυμεί να προωθήσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, δημιουργώντας περιεχόμενο. Το content strategy πρέπει να είναι σωστά δομημένο και οργανωμένο, προκειμένου να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να είναι σαφής ο σκοπός που επιτελεί το περιεχόμενο και να υπάρχει γνώση από την πλευρά της επιχείρησης επί του κοινού-στόχου,  της αγοράς, και της απόδοσης του content.


Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε τη δική σας ιστοσελίδα για να ενισχύσετε την online παρουσία της επιχείρησής σας, αλλά και να οργανώσετε κατάλληλα το δικό σας content strategy, η Wizy είναι στη διάθεσή σας! 

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ή επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιον τρόπο επιθυμείτε, προκειμένου να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ακολουθήστε μας στα social media Facebook, Instagram, Twitter & Linkedin και μείνετε συντονισμένοι μαθαίνοντας πρώτοι τα νέα μας!