Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η ικανότητα παρακολούθησης και κατανόησης της αποτελεσματικότητας των διαδικτυακών στρατηγικών είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αναπτυχθούν. Από τα οικονομικά και το ανθρώπινο δυναμικό μέχρι το marketing και τις πωλήσεις, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPI’s) χρησιμεύουν ως εργαλεία μέτρησης επιδόσεων προσώπων και δραστηριοτήτων, καθοδηγώντας τις εταιρείες σε στρατηγικό επίπεδο.

Η σημασία των KPI’s στο Digital Marketing

Στον τομέα του Digital Marketing και της ανάπτυξης ιστοσελίδων, οι KPI’s προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των ιστότοπων, των εκστρατειών και της συνολικής διαδικτυακής παρουσίας, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει δεδομένων. Παρέχοντας μια σαφή εικόνα του τι είναι αποδοτικό και τι όχι, επιτρέπουν την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και καθοδηγούν τις απαραίτητες προσαρμογές στις στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων.

Ποιοι είναι οι βασικότεροι Website Performance και Social Media KPI’s

Ο προσδιορισμός των σωστών KPI’s είναι θεμελιώδης για κάθε στρατηγική digital marketing. Ενώ ορισμένοι KPI’s είναι καθολικά σημαντικοί, άλλοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τους συγκεκριμένους επιχειρηματικούς στόχους και κλάδους. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός ιστοτόπου, κάποιες από τις πιο σημαντικές και εύκολα αξιοποιήσιμες παραμέτρους είναι οι πηγές επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας (Traffic Sources) και η αλληλεπίδραση του κοινού με την ιστοσελίδα (Engagement). Η αλληλεπίδραση ωστόσο αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό δείκτη απόδοσης των επαγγελματικών λογαριασμών Social Media. 

Σε αυτό το άρθρο ακολουθεί μια σύντομη περιγραφική σύνοψη των βασικότερων ΚPI’s που πρέπει να παρακολουθούν οι επιχειρήσεις (Traffic Sources, Reach, Engagement, Interaction, ROI, ROAS, Loyalty, Retention κ.α.), προκειμένου να επιτύχουν μια αποδοτική στρατηγική marketing. Από την προέλευση της κίνησης στην ιστοσελίδα έως την αλληλεπίδραση και τη δέσμευση του κοινού, κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες παρέχει στις επιχειρήσεις πολύτιμες πληροφορίες για την απόδοση των online προσπαθειών τους.

1. Traffic Sources

Ο δείκτης traffic sources συμβάλλει στην κατανόηση των πηγών που οδηγούν τους επισκέπτες στον εκάστοτε ιστότοπο. Η επισκεψιμότητα μπορεί να είναι απευθείας, οργανική, μέσω παραπομπής ή μέσω καμπάνιας. Η γνώση του ποσοστού των επισκεπτών που προέρχεται από οργανική αναζήτηση μπορεί να συσχετιστεί άμεσα με τη στρατηγική βελτιστοποίησης του ιστοτόπου στις μηχανές αναζήτησης (SEO). Επίσης, το ποσοστό επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας μέσω κινητών συσκευών (smartphone, tablets) αποτελεί ένδειξη του πόσο αποτελεσματική είναι η ιστοσελίδα σας για κινητά. Αυτό το είδος επισκεψιμότητας ορίζεται από δείκτες όπως ο αριθμός μετατροπών leads από κινητές συσκευές, τα ποσοστά εγκατάλειψης από κινητές συσκευές, τα ποσοστά μετατροπών από βελτιστοποιημένες σελίδες προορισμού για κινητά κ.α.

2. Reach

Μετατρέποντας τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμες γνώσεις, σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται δείκτες που αφορούν την αλληλεπίδραση του κοινού με τις επαγγελματικές σελίδες στα Social Media. Η μετρήσιμη πληροφορία σε αυτή την περίπτωση αφορά στον συνολικό αριθμό των ατόμων που είδαν το περιεχόμενο ή τη διαφήμισή σας τουλάχιστον μία φορά σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Αυτή η μέτρηση είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την κατανόηση του εύρους του κοινού σας και την αξιολόγηση του πόσο αποτελεσματική είναι η εκάστοτε διαφημιστική εκστρατεία. Ενδεικτικοί δείκτες αυτού μπορεί να είναι ο αριθμός των follow που δέχεται ο λογαριασμός, ο αριθμός εμφανίσεων των δημοσιεύσεών σας, το πόσες φορές αναφέρθηκε το brand σας από τους χρήστες στα social media, το πόσοι άνθρωποι μιλούν για εσάς σε σχέση με τον ανταγωνισμό σας κ.α. 

Με παρόμοιο τρόπο, αυτοί οι δείκτες μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικοί και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με έναν ιστότοπο, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει τις μετατροπές, την ικανοποίηση των πελατών, τα ποσοστά διατήρησης και πολλά άλλα.

3. Engagement

Το Engagement αποτελεί μια από τις βασικότερες κατηγορίες ΚPI’s, η οποία μετρά τον βαθμό στον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με το περιεχόμενό μέσω των ‘likes’ που κερδίζουν οι δημοσιεύσεις, των σχολίων που τις συνοδεύουν και των ανακοινοποίησεων που γίνονται σε αυτές. Αυτός ο KPI είναι ενδεικτικός του πόσο ελκυστικό και σχετικό είναι το εκάστοτε περιεχόμενό για το κοινό-στόχο της εκστρατείας. Τα υψηλά ποσοστά σε engagement συχνά συσχετίζονται με αυξημένο loyalty και ικανοποίηση των πελατών, καθώς αντανακλούν το ενδιαφέρον και τη θετική ανταπόκριση του κοινού. 

Όταν πρόκειται για την απόδοση ενός ιστοτόπου, το engagement μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τον αριθμό μοναδικών επισκεπτών του ιστοτόπου, τις εγγραφές συμμετοχής, τον αριθμό επισκεπτών που επιστρέφουν στην σελίδα, τον χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στην σελίδα, το ποσοστό των επισκεπτών που απομακρύνονται από τον ιστότοπο μετά την προβολή μόνο μιας σελίδας (ποσοστό αναπήδησης) και το ποσοστό των επισκεπτών που προβαίνουν σε μια επιθυμητή ενέργεια, όπως η πραγματοποίηση μιας αγοράς ή η εγγραφή σε ένα ενημερωτικό δελτίο (ποσοστό μετατροπής).

4. Interaction

Αυτός ο δείκτης καταγράφει την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών στα μέσα που χρησιμοποιείται και την θετική αλληλεπίδραση του κοινού με την εταιρεία μέσα από αυτά. Αν και φαινομενικά υπάρχει μεγάλο ποσοστό ταύτισης αυτού του δείκτη με το engagement, υπάρχει μια λεπτή διαφορά μεταξύ των δύο. Το interaction αναφέρεται στις βασικές ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες όπως είναι τα likes, follows, comments και shares. Είναι δηλαδή ένας δείκτης ποσοστικοποίησης της συχνότητας με την οποία οι χρήστες ανταποκρίνονται σε δημοσιεύσεις, αποτελώντας ένα άμεσο μέτρο της δραστηριότητας των χρηστών. Το engagement, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα, μετρώντας όχι μόνο αυτές τις αλληλεπιδράσεις, αλλά και την ποιότητα και το βάθος της σχέσης του κοινού με το περιεχόμενό των δημοσιεύσεων. Με αυτόν τον δείκτη, αξιολογείται το πόσο ουσιαστικές είναι αυτές οι αλληλεπιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η διάρκεια μιας επίσκεψης στον ιστότοπο, η συνάφεια των σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.

5. Return on Investment (ROI)

ROI είναι από τους πιο κρίσιμους δείκτες περιγραφής της οικονομικής απόδοσης μιας social media στρατηγικής και όχι μόνο. Αποτελεί έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο KPI που υπολογίζει την αποδοτικότητα μιας επένδυσης ή εκστρατείας συγκρίνοντας την καθαρή απόδοση με το αρχικό κόστος. Στο πλαίσιο του digital marketing, ο ROI βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών marketing που εφαρμόζουν στη δημιουργία εσόδων σε σχέση με τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί. Σε αυτήν την κατηγορία KPI’s συγκαταλέγονται μετρήσεις από τις απευθείας αγορές προϊόντων μέσω social media, το ποσοστό εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που μπορεί να εκφράζεται μέσα από τον αριθμό νέων sign up στο newsletter, το κόστος υποστήριξης ανα πελάτη, όπως επίσης και το Lifetime value το οποίο περιγράφει τα έσοδα που αναμένεται να έρθουν από ένα πελάτη για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως τριετίας).

6. Return on Ad Spent (ROAS)

Η απόδοση της διαφημιστικής δαπάνης (ROAS) μετρά τα έσοδα που καταγράφονται για κάθε ευρώ που δαπανάται για διαφήμιση. Παρέχει εστιασμένες πληροφορίες για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών, βοηθώντας στον αποτελεσματικό συντονισμό και αναπροσαρμογή των διαφημιστικών στρατηγικών που στόχο έχουν τη μέγιστη κερδοφορία. Ένα υψηλό ROAS υποδεικνύει καλή απήχηση της διαφήμισης στο κοινό-στόχο, οδηγώντας σε μετατροπές και πωλήσεις.

Αν και φαινομενικά παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες, το ROI και το ROAS είναι στην πραγματικότητα δύο πολύ διαφορετικοί δείκτες. Αρχικά, ο ROI μετρά την απόδοση της συνολικής επένδυσης, ενώ ο ROAS υπολογίζει την απόδοση μόνο για μια συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια. Επιπλέον, ο ROAS εξετάζει τα έσοδα, ενώ ο ROI το κέρδος. Με άλλα λόγια, ο ROAS υπολογίζεται μόνο για τις άμεσες διαφημιστικές δαπάνες, αλλά οι υπολογισμοί του ROI περιλαμβάνουν τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες. Ως εκ τούτου, ο ROAS μπορεί να παρέχει πληροφορίες για το κατά πόσο μια διαφημιστική καμπάνια παράγει έσοδα, αλλά όχι και για το κατά πόσο η ίδια καμπάνια είναι κερδοφόρα για την εταιρεία.

7. Retention

Το Retention αναφέρεται στην ικανότητα μιας εταιρείας να διατηρεί τους πελάτες της με την πάροδο του χρόνου, αποδεικνύοντας τη συνεχή αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Αυτός ο KPI είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, καθώς η διατήρηση των υφιστάμενων πελατών κοστίζει σημαντικά λιγότερο από την απόκτηση νέων.

8. Loyalty

Το Loyalty, είναι στενά συνδεδεμένο με το Retention, και μετρά τη δύναμη της συνεχιζόμενης σχέσης των πελατών με μια μάρκα, η οποία συχνά αντανακλάται σε επαναλαμβανόμενες αγορές, συστάσεις και υποστήριξη της μάρκας. Συγκεκριμένα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αριθμός των ακολούθων και το επίπεδο δέσμευσης (συμπάθειες, κοινοποιήσεις, σχόλια) αποτελούν βασικούς δείκτες αναγνωρισιμότητας και αφοσίωσης της εταιρείας.

KPI’s απόδοσης Online καμπάνιας

Η απόδοση μιας online καμπάνιας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο του digital advertising, και η κατανόηση των KPI’s είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική της διαχείριση. Η ανάλυση και η βελτιστοποίηση αυτών των δεικτών μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματικές online διαφημιστικές προσπάθειες. Οι σημαντικότεροι εξ αυτών είναι οι παρακάτω:

1. CPM (Cost Per Mille)

Ο δείκτης CPM αφορά το κόστος για κάθε χίλιες εμφανίσεις της διαφήμισης, προσφέροντας μια εκτίμηση για το κόστος εκτεταμένης έκθεσης.

2. CPC (Cost Per Click)

Ο δείκτης CPC μετράει το κόστος για κάθε κλικ που λαμβάνει η διαφήμιση, εστιάζοντας στην άμεση αλληλεπίδραση του χρήστη με την καμπάνια.

3. CTR (Click-Through Rate)

Ο δείκτης CTR ή αναλογία κλικ προς εμφανίσεις, αποτελεί ένδειξη της σχετικής επιτυχίας της διαφήμισης, αναλύοντας πόσο συχνά οι εμφανίσεις μετατρέπονται σε κλικ.

4. CPA (Cost Per Acquisition)

Ο δείκτης CPA ή κόστος ανά μετατροπή, είναι ίσως ο πιο άμεσος δείκτης της αποδοτικότητας της καμπάνιας, καθώς μετρά το κόστος για κάθε νέο πελάτη ή μετατροπή που προκύπτει από την καμπάνια.

Πέρα από τα KPI’s που σχετίζονται με την απόδοση του ιστότοπου και των κοινωνικών μέσων, υπάρχουν και πολλές άλλες κατηγορίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή στρατηγική όπως είναι οι KPI’s του SEO (μετατροπές, CTR -Organic Click-Through Rate, organic visibility, keyword rankings) ή του email marketing (open rate, subscription rate, unsubscription rate, μετατροπές κ.α.). Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες KPI’s είναι ουσιώδης για τη μέτρηση και τη βελτίωση της απόδοσης σε διαφορετικούς τομείς της ψηφιακής παρουσίας μιας επιχείρησης.

Βασικά στάδια χρήσης των KPI’s

1) Σε ένα πρώτο επίπεδο, κάθε επιχείρηση οφείλει να ορίσει με σαφήνεια τους στόχους που επιθυμεί να επιτύχει, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες της σε θέματα ανάπτυξης και κερδοφορίας.

2) Το επόμενο κρίσιμο βήμα, που έπεται του καθορισμού των στόχων είναι η αντιστοίχηση αυτών σε μετρήσιμες τιμές. Αυτό συνεπάγεται τον ακριβή καθορισμό ενός αριθμητικού στόχου.

3) Ακολούθως, πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων. Χαμηλά ποσοστά επίδοσης σε σχέση με τον καθορισμένο αριθμητικό στόχο μπορεί να σηματοδοτούν την ανάγκη για αναπροσαρμογή  των στρατηγικών ή των ίδιων των KPI’s, ανάλογα με την πορεία της επιχείρησης.

4) Η αξιολόγηση των επιδόσεων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα κάθε στρατηγικής. Επιτυχημένες δράσεις μπορούν να ενισχυθούν ή να επαναληφθούν, ενώ ανεπαρκείς προσπάθειες μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρηθούν ή να αλλάξουν.

5) Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο καθορισμός της συχνότητας ελέγχου των KPI’s. Η παρακολούθηση κάθε δείκτη θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο ενός κατάλληλου χρονικού διαστήματος, εξασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη τόσο οι βραχυπρόθεσμες όσο και οι μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις στην απόδοση της επιχείρησης.


Στην Wizy, κατανοούμε τη σημασία της εφαρμογής αποδοτικών KPI’s για ένα επιτυχημένο ψηφιακό μάρκετινγκ. Με οδηγό την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο, αναλαμβάνουμε να αξιοποιήσουμε τα KPI’s που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σας, βελτιώνοντας την απόδοση της ιστοσελίδας σας και διασφαλίζοντας ότι κάθε εκστρατεία είναι στοχευμένη, μετρήσιμη και πάνω απ’ όλα, αποτελεσματική.

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας ή επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιον τρόπο επιθυμείτε, προκειμένου να λύσουμε οποιαδήποτε απορία έχετε και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Ακολουθήστε μας στα social media Facebook, Instagram, Twitter & Linkedin και μείνετε συντονισμένοι μαθαίνοντας πρώτοι τα νέα μας!